Autodesk AutoCAD 2009~2021 全版本官方下载及解锁文件-亿破姐

Autodesk® AutoCAD是全球著名的专业计算机辅助设计软件,用于二维绘图、详细绘制、设计文档和基本三维设计,广泛应用于机械设计、工业制图、工程制图、土木建筑、装饰装潢、服装加工等多个行业领域。借助AutoCAD绘图程序软件可以准确地和客户共享设计数据,体验本地DWG格式所带来的强大优势。DWG是业界使用最广泛的设计数据格式之一,支持演示的图形、渲染工具和强大的绘图及三维打印功能,让您的设计将会更加出色。亿破姐网站已经下载安装并且成功的使用解锁钥匙算号激活授权成功,没想到这个软件居然官方售价特别的高啊,官方售价1610美元,换成人民币就是10805元,我的那个乖乖啊,行业软件就是吊,不过这个欧特克公司发布的 AutoCAD 等系列软件很大方啊,网上一大把的解锁钥匙,很多网站也在传播AutoCAD特别版及解锁钥匙资源提供下载,欧特克公司直接就是不管不问的甚是大方,不像某些没有一点叼技术,专门代理一些优秀的国外软件来卖狗丁公司,不光如此还靠着自己是代理商专门打击那些传播特别版的网站,到处的发维权邮件等等小人行径。

2020版本后仅支持64位系统,2021更改激活策略,激活较为麻烦,请认真查看说明,或使用补丁,老版本链接请使用迅雷等P2P工具下载。

Autodesk AutoCAD 2009 x32/x64(老版本链接请使用迅雷等P2P工具下载
http://trialdownload.autodesk.com/enu/autocad/AutoCAD_2009_Simplified_Chinese_Win_32bit.exe
http://trialdownload.autodesk.com/enu/autocad/AutoCAD_2009_Simplified_Chinese_Win_64bit.exe
Autodesk AutoCAD 2009 SP2 x32/x64(老版本链接请使用迅雷等P2P工具下载
http://images.autodesk.com/adsk/files/autocad2009lockedsp2.exe
http://images.autodesk.com/adsk/files/autocad2009lockedsp2x64.exe

Autodesk AutoCAD 2010 x32/x64(老版本链接请使用迅雷等P2P工具下载
http://studentsdownload.autodesk.com/ef/47549/753/2613753/AutoCAD_2010_Simplified_Chinese_MLD_Win_32bit.exe
http://studentsdownload.autodesk.com/ef/47549/533/2613533/AutoCAD_2010_Simplified_Chinese_MLD_Win_64bit.exe
Autodesk AutoCAD 2010 SP2 x32/x64(老版本链接请使用迅雷等P2P工具下载
http://images.autodesk.com/adsk/files/autocad2010update2.exe
http://images.autodesk.com/adsk/files/autocad2010update2x64.exe

Autodesk AutoCAD 2011 x32/x64(老版本链接请使用迅雷等P2P工具下载
http://trial.autodesk.com/47549/923/3787923/AutoCAD_2011_EKST_Win_32bit.exe
http://trial.autodesk.com/47549/953/3787953/AutoCAD_2011_EKST_Win_64bit.exe

Autodesk AutoCAD 2012 x32/x64(老版本链接请使用迅雷等P2P工具下载
http://trial.autodesk.com/47549/873/4997873/AutoCAD_2012_Simplified_Chinese_Win_32bit_Trial.exe
http://trial.autodesk.com/47549/893/4997893/AutoCAD_2012_Simplified_Chinese_Win_64bit_Trial.exe
Autodesk AutoCAD 2012 SP2 x32/x64(老版本链接请使用迅雷等P2P工具下载
http://knowledge.autodesk.com/sites/default/files/file_downloads/AutoCAD_2012_SP2_32bit.exe
http://knowledge.autodesk.com/sites/default/files/file_downloads/AutoCAD_2012_SP2_64bit.exe

Autodesk AutoCAD 2013 x32/x64(老版本链接请使用迅雷等P2P工具下载
http://trial.autodesk.com/SWDLDDLM/2013/ACD/ESD/AutoCAD_2013_Simplified_Chinese_Win_32bit.exe
http://trial.autodesk.com/SWDLDDLM/2013/ACD/ESD/AutoCAD_2013_Simplified_Chinese_Win_64bit.exe

Autodesk AutoCAD 2014 x32/x64(老版本链接请使用迅雷等P2P工具下载
http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET3/2014/ACD/DLM/AutoCAD_2014_Simplified_Chinese_Win_32bit_dlm.sfx.exe
http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET3/2014/ACD/DLM/AutoCAD_2014_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm.sfx.exe
Autodesk AutoCAD 2014 SP1 x32/x64(老版本链接请使用迅雷等P2P工具下载
http://images.autodesk.com/adsk/files/AutoCAD_2014_SP1_32bit.exe
http://images.autodesk.com/adsk/files/AutoCAD_2014_SP1_64bit.exe

Autodesk AutoCAD 2015 x32/x64(老版本链接请使用迅雷等P2P工具下载
http://trial.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/ACD/DLM/AutoCAD_2015_Simplified_Chinese_Win_32bit_dlm.sfx.exe
http://trial.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/ACD/DLM/AutoCAD_2015_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm.sfx.exe
Autodesk AutoCAD 2015 SP2 x32/x64(老版本链接请使用迅雷等P2P工具下载
https://knowledge.autodesk.com/sites/default/files/file_downloads/AutoCAD_2015_SP2_32bit.exe
https://knowledge.autodesk.com/sites/default/files/file_downloads/AutoCAD_2015_SP2_64bit.exe

Autodesk AutoCAD 2016 x32/x64(老版本链接请使用迅雷等P2P工具下载
http://trial2.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/DLM/AutoCAD_2016_Simplified_Chinese_Win_32bit_dlm.sfx.exe
http://trial2.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/DLM/AutoCAD_2016_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm.sfx.exe
Autodesk AutoCAD 2016 SP1 x32/x64(老版本链接请使用迅雷等P2P工具下载
http://download.autodesk.com/us/support/files/autocad_2016_service_pack_1/AutoCAD_2016_SP1_32bit.exe
http://download.autodesk.com/us/support/files/autocad_2016_service_pack_1/AutoCAD_2016_SP1_64bit.exe
Autodesk AutoCAD 2016.0.11 Update x32/x64(老版本链接请使用迅雷等P2P工具下载
https://knowledge.autodesk.com/sites/default/files/file_downloads/AutoCAD_2016.0.11_Update_x86.exe
https://knowledge.autodesk.com/sites/default/files/file_downloads/AutoCAD_2016.0.11_Update_x64.exe

Autodesk AutoCAD 2017 x32/x64(老版本链接请使用迅雷等P2P工具下载
http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/DLM/AutoCAD_2017_Simplified_Chinese_Win_32bit_dlm.sfx.exe
http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/DLM/AutoCAD_2017_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm_001_002.sfx.exe
http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/DLM/AutoCAD_2017_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm_002_002.sfx.exe
Autodesk AutoCAD 2017.1.1 Update x32/x64(老版本链接请使用迅雷等P2P工具下载
http://up.autodesk.com/2017/ACD/AutoCAD_2017.1.1_Update_32bit.exe
http://up.autodesk.com/2017/ACD/AutoCAD_2017.1.1_Update_64bit.exe

Autodesk AutoCAD 2018 x32/x64(老版本链接请使用迅雷等P2P工具下载
http://trial2.autodesk.com/NET18SWDLD/2018/ACD/28D727A6-E041-450A-8104-9BACC47F8BA4/SFX/AutoCAD_2018_Simplified_Chinese_Win_32bit_dlm.sfx.exe
http://trial2.autodesk.com/NET18SWDLD/2018/ACD/724F4580-6FEF-4987-B286-234C7E13FB96/SFX/AutoCAD_2018_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm_001_002.sfx.exe
http://trial2.autodesk.com/NET18SWDLD/2018/ACD/724F4580-6FEF-4987-B286-234C7E13FB96/SFX/AutoCAD_2018_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm_002_002.sfx.exe
Autodesk AutoCAD 2018.1.2 Update x32/x64(老版本链接请使用迅雷等P2P工具下载
http://up.autodesk.com/2018/ACD/1A9A3659-5EB7-48C1-9053-EBDEAC15D647/AutoCAD_2018.1.2_Update_32bit.exe
http://up.autodesk.com/2018/ACD/5C9FB70F-6354-4845-B3E6-9EA501F3C343/AutoCAD_2018.1.2_Update_64bit.exe

Autodesk AutoCAD 2019 x32/x64(老版本链接请使用迅雷等P2P工具下载
http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2019/ACD/281B1051-D3D3-4FCC-A52C-CF750093307C/SFX/AutoCAD_2019_Simplified_Chinese_Win_32bit_dlm.sfx.exe
http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2019/ACD/19B8BB53-6D2C-4FFF-A2E9-C8BBABC04DC8/SFX/AutoCAD_2019_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm.sfx.exe
Autodesk AutoCAD 2019.1.2 Update x32/x64(老版本链接请使用迅雷等P2P工具下载
http://up.autodesk.com/2019/ACD/80967F4E-4517-4F40-A73F-970B6E644F6E/AutoCAD_2019.1.2_Update_32bit.exe
http://up.autodesk.com/2019/ACD/9BFD102A-51F1-4C11-9ECC-11D9414EBF44/AutoCAD_2019.1.2_Update_64bit.exe

Autodesk AutoCAD 2020 x64(老版本链接请使用迅雷等P2P工具下载
http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2020/ACD/D98B88A0-50EC-4B88-9CA3-EA909DD6BC8C/SFX/AutoCAD_2020_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm.sfx.exe
AutoCAD 2020.1.3 Update x64(老版本链接请使用迅雷等P2P工具下载
http://up.autodesk.com/2020/ACD/C1116C06-6497-434A-BCDB-158218DDC3F9/AutoCAD_2020.1.3_Update_64bit.exe

Autodesk AutoCAD 2021 x64(老版本链接请使用迅雷等P2P工具下载
http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2021/ACD/9046B381-E756-4D38-A7EF-FAD07F4456E6/SFX/AutoCAD_2021_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm.sfx.exe

Autodesk AutoCAD 2009~2021 全版本注册机请查看下面的网盘内容

本站会员提供 AutoCAD 2004~2021 全版本天翼云盘及解锁文件下载

下载地址

城通网盘:https://u062.com/dir/22064395-40300075-4ef07e

THE END
喜欢就支持以下吧
点赞0
分享
评论 抢沙发
管埋员的头像-小北的自留地

昵称

取消
昵称